Výberové konanie na mládežníckého trénera FC Košice

  • 01.07.2019
  • Vytlačiť
Výberové konanie na mládežníckeho trénera FC Košice

Podmienky:

  • Trénerská licencia min. stupňa UEFA A

  • Trénerská prax v mládežníckom futbale minimálne 5 rokov

  • Schopnosť tímovej spolupráce s trénermi v klube

  • Adekvátne možnosti práce z hľadiska zladenie s inými pracovnými povinnosťami

(náročnosť a pracovná náplň bude prekonzultovaná na výberovom konaní)

  • Bezúhonnosť

Podklady na výberové konanie:

  • Športový životopis

  • Motivačný list (max. 1 strana A4) s vlastnou predstavou práce trénera v mládežníckom tíme

  • Fotokópia platnej trénerskej licencie UEFA A

Všetky podklady na výberové konanie zasielajte do termínu 10.7.2019 na emailovú adresu mladez@fckosice.sk alebo písomne na adresu FC Košice a.s., Moldavská cesta 10, 040 01, Košice.Výber z nášho e-shopu