Manažment klubu

PREDSTAVENSTVO KLUBU

Predseda predstavenstva, prezident
Ing. Dušan Trnka
Členovia predstavenstva
Tamás Szabó, Pavol Turczyk
Predseda dozornej rady
Gergely Sántha
Členovia dozornej rady
MUDr. Tomáš Juhás, PhD., JUDr. Ján Tokár, Ondrej Duda, Ing. Vladislav Melničák
Riaditeľ
Mgr. Ádám Geri

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ekonómka
Ing. Alena Špakova

OBCHODNÉ, MARKETINGOVÉ A PR ODDELENIE

Marketingový riaditeľ
Ing. Aneta Büdi
Bezpečnostný riaditeľ
JUDr. Radoslav Fedor MBA
Project & Ticketing manažér
Ing. Michal Buša, PhD.
Sales & Marketing manažér
Ing. Richard Koščo
PR & Média manažér
Mgr. Jaroslav Čúrny
Technický manažér
Ing. Roman Šimko
On-line a web
Sociálne siete
Jaroslav Šugár
Grafik
Juraj Konečný
Klubový fotograf
Šimon Pavlišin
Klubový fotograf
Tomáš Cicoň
Klubový kameraman
Martin Segeda

ŠPORTOVÉ ODDELENIE

Športový riaditeľ
Balázs Farkas
Generálny manažér
Pavol Turczyk
Vedúci, manažér A-mužstva
Roman Šimko

AKADÉMIA

Športový riaditeľ mládeže FC Košice
Gergely Geri
Hlavný metodik akadémie
Balázs Farkas
Manažér mládeže FC Košice
Roman Petruška
Šéftréner žiakov
Adrián Lysák
Šéftréner prípraviek
Peter Horizral
Skaut FC Košice
Roland Mulidrán

ŽENSKÝ FUTBAL

Manažér ženského futbalu
Ladislav Štecák

GENERÁLNY PARTNER


HLAVNÍ PARTNERI


  • Hell Energy drink

PARTNERI


  • KPC

MEDIÁLNI PARTNERI