Manažment klubu

PREDSTAVENSTVO KLUBU

Prezident klubu, Predseda predstavenstva
Dušan Trnka
Člen predstavenstva
Tamász Szabó
Člen predstavenstva
Pavol Turczyk
Riaditeľ klubu
Ádám Geri

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Ekonómka
Alena Špakova

OBCHODNÉ, MARKETINGOVÉ A PR ODDELENIE

Marketingový manažér
Richard Koščo
Projektový manažér, Ticketing manažér
Michal Buša
On-line a web
Sociálne siete
Jaroslav Šugár
Grafik
Ján Konečný
Klubový fotograf
Šimon Pavlišin
Klubový fotograf
Tomáš Cicoň

ŠPORTOVÉ ODDELENIE

Generálny manažér
Pavol Turczyk
Vedúci, manažér A-mužstva
Roman Šimko

AKADÉMIA

Športový riaditeľ mládeže FC Košice
Miroslav Guza
Manažér mládeže FC Košice
Roman Petruška
Šéftréner dorastov
Miroslav Sovič
Šéftréner žiakov
Rudolf Urban
Šéftréner prípraviek
Adrián Lysák
Šéftréner brankárov mládeže
Marián Kello

ŽENSKÝ FUTBAL

Manažér ženského futbalu
Ladislav Štecák