ROZHOVOR TÝŽDŇA I Športový riaditeľ mládeže M. Guza : Našim cieľom je vychovať nie len kvalitného hráča, ale zároveň aj vzdelaného a inteligentného človeka pripraveného na život.

  • 08.09.2022
  • Vytlačiť

Mládežnícke kategórie sa postupne zapájajú do súťaží, starší a mladší dorastenci už majú za sebou štyri kolá a tak sme sa na tému našej mládeže pozhovárali so športovým riaditeľom mládeže, pánom Mgr. Miroslavom Guzom.

Dobrý deň pán Guza, mládežnícke kategórie sa postupne zapájajú do súťažného kolotoča, ako by ste zhodnotil letné obdobie z Vášho pohľadu, splnila príprava to čo ste od nej očakávali a čo ste si naplánovali?

„Môžeme konštatovať, že toto prípravné obdobie môžeme hodnotiť ako nadštandardné z pohľadu, že naše mládežnícke družstvá s výnimkou jedného zápasu odohrali počas prípravy len medzinárodné prípravné zápasy. Čo tým sledujeme? Ide nám o konfrontáciu s kvalitnými zahraničnými súpermi, ktorej sa nám počas sezóny nedostáva. Tieto zápasy nám dokonale ukážu kde sa nachádzame, ako sú na tom naši hráči  a na čom treba popracovať. Treba povedať, že tí súperi, s ktorými sme sa stretli – Diosgyőr VTK ,Ferencváros , Vasas, Újpest , Debrecen , Rzesow, ale aj Hajduk Split či CZ Belehrad, nám ukázali v čom sme konkurencieschopní a naopak v čom sa musíme zlepšovať. Tieto poznatky nám vynikajúco poslúžia na rozvoj hráčov."

Počas leta sa naši mládežníci predstavili na viacerých kvalitne obsadených turnajoch, ktoré boli tie z vášho pohľadu najzaujímavejšie a na ktoré vystúpenie našich chlapcov ste najviac pyšný?

„Akadémia FC Košice organizovala kvalitne obsadený turnaj – memoriál Mimiho Balogha v kategóriách U14 a U15, kde bola účasť naozaj nadštandardná. Kategória U13 sa zúčastnila kvalitného turnaja v Čechách v Modřiciach, kategória U12 sa zúčastnila vynikajúco obsadeného turnaja Mintal Cup v Žiline, turnajov v Rumunsku a Maďarsku rovnako s veľmi kvalitným obsadením. V kategórii U14 sa nám podarilo obhájiť prvenstvo na memoriáli Ivka Lenára v B.Bystrici. Kategória U15 absolvovala Tatranský pohár, U17 sa zúčastnila vynikajúceho  turnaja  v Szombathelyi v Maďarsku a U16 bola na 2.ročníku medzinárodného turnaja RAKACZKI CUP, ktorý bol absolútnou špičkou nielen z pohľadu obsadenia, ale aj samotnej organizácie. “

Všeobecne sa pri mládeži kladie dôraz na komplexnú výchovu mladých hráčov, aké sú princípy a hodnoty na ktoré v akadémii kladiete dôraz?

„Tu je potrebné povedať, že tých princípov je v rôznych oblastiach hneď niekoľko, ale vo všeobecnosti to môžeme zjednodušiť do dvoch základných princípov. Prvý základný princíp je vychovať kvalitného hráča, ktorý je konkurencieschopný na domácej, ale aj medzinárodnej scéne, samozrejme prioritou je dostať hráča do prvého tímu FC Košice. Druhým princípom je výchovnovzdelávací princíp, v tejto chvíli chcem zdôrazniť, že kladieme dôraz na oba princípy vo všetkých vekových kategóriách rovnako. Našim cieľom je vychovať nie len kvalitného hráča, ale zároveň aj vzdelaného a inteligentného človeka pripraveného na život. Základnými piliermi je trojuholník – škola, rodina, klub - keď všetky tieto tri zložky fungujú, sú naplnené všetky predpoklady ku kvalitnej výchove našich mládežníkov. Rodinu v tomto trojuholníku v Akadémii zastupuje Rada rodičov, ktorá je pod vedením Ing. Milana Polču  veľmi  nápomocná pri plnení úloh v komplexnej výchove našich hráčov.“

Klub sa dlhodobo hlási k spolupráci s ostatnými klubmi nie len v rámci mesta ale aj blízkeho okolia, realizujú sa rôzne projekty vo vzťahu k predškolským zariadeniam, školám ale aj stredným školám. Ako hodnotíte tieto aspekty spolupráce s jednotlivými subjektami?

„V tejto chvíli to považujeme za jednu z kľúčových oblastí, školy sú pre nás dôležitým partnerom v oblasti vzdelávania a všestrannej športovej prípravy. Veľmi si vážime spoluprácu s týmito zariadeniami a sme radi, že nám pri výchove našich hráčov vychádzajú maximálne v ústrety, či už po výchovno - vzdelávacej stránke, ale aj po športovej stránke. Bez spolupráce so školami, kde máme vytvorené športové triedy, by sme nikdy nedokázali naplniť požadované všeobecné a špeciálne tréningové ukazovatele. Nakoľko sa v nich môžeme pripravovať aj v doobedňajších hodinách. Takáto spolupráca zo školami na úrovni základných i stredných škôl v minulosti priniesla „ovocie“ v podobe reprezentantov Slovenska. Za všetkých môžem menovať súčasných reprezentantov ako sú Rodák, Rusnák, Duda, Huk. Rovnako treba spomenúť aj súčasných trénerov našej Akadémie Urbana, Školníka, Lipčáka, Kolbasa, Timkoviča, Horizrala...   Čo sa týka klubov, som veľmi rád, že sa nám za posledné obdobie podarilo zmeniť pohľad klubov na klub FC Košice. S viacerými klubmi úzko spolupracujeme a všeobecne sa snažíme so všetkými hlavne otvorene a intenzívne komunikovať. Tak ako som už niekoľkokrát zdôraznil, v tejto chvíli ako jediný vieme zhodnotiť úsilie klubov pri výchove hráča  z pohľadu športového, ale aj ekonomického.“

Prejdime teraz na športovú nôtu, dorastenci majú za sebou prvý ročník účinkovania v najvyššej dorasteneckej lige, ako hodnotíte ich vystúpenia a dosiahnuté výsledky?

„Myslím si, že je potrebné povedať, že to bol pre nás prvý rok medzi elitou,  mohli sme sa porovnávať s najlepšími, mohli sme zistiť kde sa nachádzame v hierarchii v rámci Slovenska. Vstupovali sme do sezóny s rešpektom a odhodlaním, môžeme povedať, že s dosiahnutými výsledkami v klube vládne spokojnosť. Samozrejme vieme v ktorých oblastiach sa potrebujeme zlepšiť a kde máme rezervy. V novom ročníku bude našou ambíciou posúvať sa v hierarchii, ale aj výkonnostne vyššie s cieľom vychovávať hráčov pre reprezentáciu a naše áčko. Treba spomenúť, že aj v reprezentačných výberoch je stále viac a viac hráčov FC Košice, v U2O: Magda , U19: Repko, Sovič, Segeďa, U18: Slanina, Gajtko, Veselý, U17: Balog, U16: Polča, Handlovič, Al – Zabídi, Poľa, U15: Kovalčík, Fecso, Mičian, Terpák, čo je dôkazom správnej cesty.“

Veľmi pozitívny ohlas u športovej verejnosti mali domáce vystúpenia kategórie U19 v Košickej futbalovej aréne, plánujete sa k podobným zápasom vrátiť? Zvažujete dať priestor aj iným kategóriám?

„Musím skonštatovať, že to malo veľmi pozitívny ohlas nielen v Košiciach, ale po celom Slovensku.  My by sme boli veľmi radi keby naša devätnástka mohla odohrať všetky zápasy v KFA, čo zatiaľ nie je možné, dúfame, že sa to v budúcnosti zmení. Momentálne plánujeme odohrať v KFA zápas našej 19-tky so Slovanom Bratislava, ktorý je naplánovaný na október.“

Veľkým pozitívom je aj počet dorastencov pripravujúcich sa pravidelne s prvým mužstvom, vnímate to ako veľkú motiváciu aj pre ostatných chlapcov dorastencov?

„Toto je najdôležitejší ukazovateľ, ktorý zhodnotí prácu v akadémii, koľko budeme mať odchovancov v prvom mužstve.  V  tejto chvíli sa v prvom mužstve pripravujú traja minuloročný dorastenci Magda, Tišťan, Smieško, štyria hráči, ktorí sú ešte vekom dorastenci Sovič, Segeďa, Jakubko, Repko. Do tohto počtu treba ešte započítať 4 hráčov nášho“ farmárskeho“ mužstva TU Košice - Gallo, Terezka, Mihók, Kaňuch , takže v tejto chvíli je toto portfólio hráčov s ktorými chceme pracovať. Netreba zabúdať na našich odchovancov, ktorý pôsobia na hosťovaniach v druhej, alebo tretej lige Komár, Matta, Elexa, Borok, čo je tiež dôkazom kvalitného tréningového procesu v Akadémii. Je však dôležité s týmito chlapcami pracovať veľmi citlivo a pomôcť im čo najlepšie sa etablovať v mužskom futbale. Naším cieľom je s týmito chlapcami pracovať tak, aby veľká časť týchto chlapcov v blízkej budúcnosti tvorila jadro prvého mužstva FC Košice.“

Začali sa nám dorastenecké súťaže, liga má za sebou štyri kolá, možno trošku predčasne, ale ako ste zatiaľ spokojný s vystúpeniami našich chlapcov?

„V tejto chvíli sme na začiatku, je veľmi predčasné hodnotiť, súťaž sa rozbieha. Počítam, že po nejakých piatich - šiestich kolách sa tabuľka utrasie a hore sa etablujú mužstvá, ktoré pracujú dlhodobo s mládežou na vysokej úrovni, našou ambíciou je zaradiť sa medzi nich.“

Na záver už len jediná otázka. Čo by ste odkázali našim mládežníkom, rodičom ale aj ostatným mladým futbalistom?

„Z tohto miesta by som rád povedal, že klub FC Košice je jasnou jednotkou v Košiciach a blízkom okolí, našou ambíciou je zaradiť sa medzi najlepšie akadémie v rámci Slovenska. Je tu potrebné si uvedomiť jednu vec, že kto sa bude chcieť stať súčasťou akadémie FC Košice, bude musieť mať v prvom rade požadovanú športovú úroveň, ale ruka v ruke bude musieť spĺňať aj naše vysoké kritériá vo vzťahu k vystupovaniu a vzdelaniu. Dovolím si tvrdiť, že byť v tejto chvíli hráčom FC Košice nie je jednoduché, lebo zvládnuť športovú prípravu v kombinácii so školskými povinnosťami si vyžaduje veľké úsilie. Som presvedčený, že v spolupráci s rodičmi sa nám to podarí. Využijem tento priestor aj na poďakovanie akcionárom klubu za vytvorené podmienky pre športovú prípravu.“Výber z nášho e-shopu

GENERÁLNY PARTNER


HLAVNÍ PARTNERI


  • Hell Energy drink

PARTNERI


  • KPC

MEDIÁLNI PARTNERI