Riaditeľ Akadémie FC Košice Ádám Geri túži po vytvorení košickej futbalovej DNA

  • 30.08.2023
  • Vytlačiť

Košická futbalová Akadémia má za sebou dva roky fungovania a aktuálne rozbehla už tretí. Z pohľadu budovania identity klubu FC Košice je však kľúčová. O tom, čo sa chystá, aké nastali zmeny a najmä, aké sú jej ciele, sme sa pozhovárali s jej riaditeľom Ádámom Gerim. 


Pred začiatkom aktuálneho súťažného ročníka prišlo na kľúčových riadiacich postoch Akadémie FC Košice k viacerým zmenám. Funkciu športového riaditeľa Akadémie obsadil Gergely Geri a hlavným metodikom sa stal maďarský odborník Balázs Farkas. Čo vás k tomu viedlo?

Na týchto zmenách sme pracovali už dlhšie a predchádzala im hlbšia vnútorná analýza štruktúry Akadémie. Treba povedať, že predchádzajúci športový riaditeľ mládeže Miroslav Guza odviedol kus dobrej a poctivej práce. Na druhej strane sme však cítili, že sa potrebujeme posunúť a zapnúť na ešte vyššie obrátky. Predošlá sezóna nám ukázala, že prechod z mládežníckeho futbalu do seniorského je u nás komplikovaný. Preto sme na post šéfa športovej sekcie hľadali človeka, ktorý má skúsenosti s mužským aj mládežníckym futbalom. A tieto atribúty Gergely Geri spĺňa. Na druhej strane sme úzko napojení na náš partnerský klub DVTK a ďalšie maďarské inštitúcie, čiže sme hľadali aj človeka, ktorý sa bez problémov dorozumie a vzťahy ešte viac prehĺbi. Po návrhu akcionárov sa nám ho podarilo presvedčiť, aby sa k nám pripojil. Pokiaľ ide o Balázsa Farkasa, on už pre náš klub v minulom období pracoval. Predovšetkým je autorom hĺbkovej analýzy Akadémie FC Košice. Odviedol skutočne precíznu a pedantnú prácu, na základe čoho sme mohli prijať adekvátne opatrenia.“

Tie ste úspešne prijali, na mieste je otázka, čo očakávate od spomínaných zmien?

„Predovšetkým viac vlastných odchovancov schopných sa úspešne realizovať v seniorskom futbale a zákonite aj uľahčenie prechodu medzi týmito kategóriami. Takisto skvalitnenie tréningového procesu vo všetkých družstvách Akadémie. V tejto súvislosti očakávam to, čo moji obaja kolegovia už reálne robia, čo znamená, že sa aktívne zúčastňujú tréningových procesov a pomáhajú implementovať našu filozofiu do praxe. Bol som na viacerých majstrovských zápasoch našich mládežníkov, kde sme síce ako družstvo fungovali na solídnej úrovni, ale chýbali mi tam kvalitné individuálne výkony. Skrátka, som tam nevidel to, čo vždy zdobilo košický futbal - kreativita, hravosť, technická vyspelosť a výnimočnosť. Toto by sme radi chceli vrátiť, mať jednotný herný prejav, aby sme sa prezentovali našim štýlom. Tieto vlastnosti by sme radi videli v budúcnosti na zápasoch našich mládežníkov.“

Dá sa teda povedať, že cieľom je získanie košickej futbalovej DNA?

„Presne ste to vystihli. Z minulosti poznáme viacero hráčov, ktorí vzišli z miestnej futbalovej liahne a dokázali sa presadiť aj v reprezentácii či Európe. Takisto, aby herný prejav od mládežníkov po A-mužstvo bol jedinečný. A práve vlastná futbalová identita je základným pilierom udržateľnosti trvalého rozvoja značky FC Košice. Sme mladá Akadémia, ale hlásime sa ku histórii košického futbalu. Tu sa nikdy nehrával silový futbal, ale skôr technický, ľúbivý a s výrazným akcentom na výnimočné individuality. To mi zatiaľ chýba a práve na tom chceme pracovať, aby sme časy minulé vrátili do výsledkov našej práce.“

To všetko si však vyžaduje striktnú kontinuitu medzi jednotlivými kategóriami, ale zároveň aj samotnými trénermi ako nositeľmi spomínaných výchovných metód. Chce to teda jednotný a odhodlaný postoj všetkých. Súhlasíte?

„Samozrejme, inak to nepôjde. Spomínanou vnútornou analýzou sme dospeli k záveru, že najviac nedostatkov spomedzi všetkých sekcií mala žiacka. Práve preto sme tam cítili potrebu posilniť trénersky štáb. Na prekvapenie mnohých sme sa rozhodli z U19 stiahnuť do tejto kategórie skúseného Miroslava Soviča. Ak chceme získať kvalitu, musíme dať aj k tým najmladším adekvátne trénerské vedenie.“

Achillovou pätou Akadémie je však infraštruktúra. Aj v tomto smere sa však pohli ľady, čo nám k tomu poviete?

„Málokto si dokáže uvedomiť, s akými problémami sa dennodenne boríme kvôli tomu, že nemáme vlastné tréningové centrum pre mládež. Predovšetkým sa neustále musíme niekomu prispôsobovať, presúvať sa. Podmienky spolupráce s jednotlivými správcami hracích plôch sa neustále menia, a to sa nebavím o financiách. Stojí nás to veľa času, energie a aj peňazí. Najdrahší je určite čas, ktorý by sme v prípade vlastného zázemia mohli ešte vo väčšej miere venovať našim mladým nádejam. Vybudovanie vlastného tréningového centra je preto kľúčová otázka z pohľadu ďalšieho napredovania Akadémie. Som presvedčený, že finalizácia tohto projektu bude pre FC Košice ešte väčšia udalosť, než keď sme sa presťahovali do Košickej futbalovej arény. Získame vlastné priestory na tréningový proces a som presvedčený, že to ešte viac zvýrazní a motivuje výkony našich mladých hráčov a družstiev.“

Akú podobu bude mať tréningové centrum a kedy by malo byť hotové?

„Aktuálne čakáme na stavebné povolenie, ktoré by sme mali získať v priebehu jesene. Potom príde na rad verejné obstarávanie na zhotoviteľa prác. Začiatkom jari budúceho roka by sme chceli začať stavať a do konca roka 2024 mať všetko hotové. Z pohľadu nášho mladého klubu to bude jeden zo základných pilierov, pretože tým nielenže získame domov, ale najmä budeme fungovať vo vlastnom a spoločne. Momentálne sme rozlietaní po celých Košiciach a okolí... V tréningovom centre bude k dispozícii šesť ihrísk, z toho dve s umelou trávou. Celková plocha sa bude rozprestierať na 8,5 hektároch. Okrem toho tam budú špeciálne atletické dráhy a samotné zázemie sa bude nachádzať v trojposchodovej budove. Budú tam hráčske šatne, medicínske priestory, ale aj jedáleň s vlastnou kuchyňou. Špecialitou bude kryté ihrisko s umelým povrchom s rozmermi 70 m x 40 m, ktoré umožní tréningový proces počas celého roka a za každého počasia. A bude slúžiť predovšetkým pre tých najmenších. Ak to zhrniem, bude to moderné centrum, ktoré bude spĺňať najprísnejšie kritéria kvality. Som rád, že akcionári klubu FC Košice - maďarskí i slovenskí - si uvedomujú, že investícia do mládeže je najlepším vkladom do úspešnej budúcnosti klubu. Rád by som dodal, že výstavba tréningového centra je dotovaná zo zdrojov vlády Maďarskej republiky.“                  

Jednoznačne súhlasíme, keďže práve chýbajúca infraštruktúra brzdí vývoj klubu a teda aj vo veľkej miere marí všetko to, čo ste si predsavzali. Platí teda jednoznačne to, že zdola sa hore šplhá ťažšie, ale kto bol na vrchole, vie že sa oplatí zaťať zuby?

„Jednoznačne! Momentálne sme kdesi na polceste a vieme, že musíme byť trpezliví a časom dosiahneme to, čo naša Akadémia najviac potrebuje. Netvrdím, že po dobudovaní potrebného zázemia už pôjdeme dole z kopca, ale kto už pracoval v podmienkach, aké bude ponúkať naše nové centrum, vie že sa oplatí počkať. Bude to výnimočné a pre nás určite kľúčové pre ďalšie napredovanie Akadémie i celého klubu.“

V septembri to budú už dva roky, čo ste nastúpili na post riaditeľa Akadémie FC Košice. Ako vnímate vaše pôsobenie z hľadiska vašich vlastných ambícií?

„Predovšetkým nerád hodnotím sám seba a je to skôr otázka na akcionárov klubu, ktorým sa zodpovedám. Ale jednou z mojich hlavných úloh bolo byť dobrým prepojením medzi slovenskými a maďarskými akcionármi, čo si myslím, že som zvládol a zatiaľ sú vzťahy medzi nimi nadštandardné. Ďalšou mojou úlohou bolo mať dobré vzťahy s kľúčovými maďarskými inštitúciami, keďže gro rozpočtu Akadémie pochádza z maďarských zdrojov. Aj v tomto smere to funguje na solídnej úrovni. Dôležitou úlohou bolo rozvíjať štruktúru a celkovú kvalitu Akadémie, čo sa nám tiež darí. Vzhľadom k tomu, že nie som tréner a ani som nikdy netrénoval, bolo mojim cieľom nájsť vhodné a predovšetkým odborne zdatné typy ľudí, ktorí to zvládnu v prospech napredovania celej mládežníckej zložky. Samozrejme, nie všetko je vo finálnej podobe a určite ešte je, na čom pracovať. Chuť zlepšovať sa nám rozhodne nechýba. Zároveň sme pri stanovovaní stratégie v mnohom vychádzali aj zo spolupráce s ďalším maďarským klubom Puskás Akadémia, ktorý je metodickým centrom pre rozvoj futbalu v Maďarsku a kde som absolvoval viacero dôležitých seminárov.

Hovorí sa, že akými ľuďmi sa obklopíš, taký úspešný budeš, a vy ste sa v duchu tohto hesla rozhodli zveriť kľúčové pozície v Akadémii skutočným odborníkom, ktorých výsledok práce sa podľa všetkého časom určite prejaví. Súhlasíte?

„Výber spomínaných odborníkov nebol náhodný a nezávisel len odo mňa. Museli ho schváliť akcionári. Všetci dostali dôveru a zároveň priestor pracovať. Úspech našej práce odrazí produktivita schopnosti vychovávať kvalitných hráčov pre FC Košice i Slovensko či Európu. Dobre ste vo vašej otázke spomenuli časový faktor. My si uvedomujeme, že výsledky nemôžeme očakávať okamžite, ale práve to, že nastavíme a zjednotíme proces výchovy pre všetkých, sa nám neskôr vráti. Chce to trpezlivosť, ale aj disciplínu a presvedčenie, že to, čo chceme robiť, je správne. Status Akadémie máme len tretí rok a za ten čas sme urobili kus dobrej roboty. Ideme ďalej a najmä s vierou, že kráčame po správnej ceste, ktorej výsledok sa prejaví možno až o pár rokov. Ak teda narážame na počet vlastných odchovancov v našom A-mužstve.“

Plánujete zaviesť ešte ďalšie novinky?

„Áno, čoskoro sa k nám pripojí ďalší renomovaný odborník zo zahraničia, od ktorého očakávame práve rozvíjanie hráčov po individuálnej stránke. Pod patronát dostane skupinu našich najtalentovanejších hráčov a bude ich posúvať k ešte výraznejšiemu napredovaniu. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme proces výchovy zefektívnili a veríme, že to prinesie očakávané ovocie. Cieľom je vychovávať špičkových futbalistov, ktorí možno časom prerastú nielen hranice nášho klubu, ale aj Slovenska.“

Na záver dodáme, že FC Košice má aktuálne najpočetnejšie zastúpenie v reprezentáciách kraja i republiky vo výberoch do 15 rokov. Vnímate to ako odzrkadlenie správnosti procesov, ktoré postupne nastavujete?

„S veľkou pokorou hovorím, že určite je vidieť želaný progres a že naša Akadémia sa posúva po každej stránke. Ale na druhej strane by som fakt, že pozvaných je šesť alebo päť našich hráčov, nepreceňoval. Dôležité je, koľko ich tam bude o rok o dva, koľko ich bude nasledovať. A to všetko sa bude odvíjať od toho, ako budú pracovať v klube. Samozrejme, teší nás to, ale je to aj záväzok pre tých chlapcov, že musia ešte viac pridať, aby si podobné pozvánky zaslúžili aj v budúcnosti.“     


Výber z nášho e-shopu

GENERÁLNY PARTNER


HLAVNÍ PARTNERI


  • Hell Energy drink

PARTNERI


  • KPC
  • GymBeam

MEDIÁLNI PARTNERI