Letná futbalová škola FC Košice 2022

Tento rok opäť pre Vás pripravujeme už v poradí siedmy ročník letnej futbalovej školy FC Košice. V tomto roku dávame možnosť výberu letnej futbalovej školy vo forme týždenného futbalového kempu v Košiciach v dvoch termínoch, alebo možnosť absolvovať kompletný dvojtýždňový program v Košiciach.

Tréningový proces v letnej futbalovej škole bude prebiehať pod vedením kvalifikovaných futbalových trénerov z futbalového klubu FC Košice. Počas celého týždňa sa tréneri budú zameriavať na herné činnosti jednotlivca, tak isto na rôzne pohybové hry pre rozvoj rýchlostných a koordinačných schopností

 • Maximálne 10 detí na jedného trénera (individuálny prístup)
 • 16 hodín tréningu futbalu
 • 2 hodiny gymnastiky
 • 2 hodiny rozvoj pohybovej prípravy
 • Súťaže
 • Spoločenský program
 • Zápasy, záverečný turnaj

TERMÍNY LETNEJ FUTBALOVEJ ŠKOLY FC KOŠICE 2022:

 • TÝŽDEŇ č.1 (4.júl - 8.júl 2022) 
 • TÝŽDEŇ č.2 (11.júl - 15.júl 2022) 
 • DVA TÝŽDNE (4.júl - 08.júl 2022 a 11.júl - 15.júl 2022)

POPLATOK LETNEJ FUTBALOVEJ ŠKOLY FC KOŠICE 2022:

1 týždeň = 170€ / 2týždne = 300€

1 týždeň = 150€ / 2týždne = 280€ pre členov FC Košice

Poplatok zahrňa:

 • tréningová výstroj (2x tričko, trenírky, štulpne)
 • lopta
 • fľaša
 • strava (desiata, obed, olovrant)
 • pitný režim
 • prenájom ihriska / centra Kalimero
 • doprava autobusom
 • zabezpečenie zdravotníckej služby
 • ocenenia (soška, diplom, fotka)

Tešíme sa na Vás v letnej FUTBALOVEJ ŠKOLE FC KOŠICE 2022!!!

Viac informácií Vám poskytne koordinátor letných futbalových kempov a šéftréner prípraviek Bc. Ondrej Vilner na tel. čísle 0910 464 552.
Registrácia

DIEŤA:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA: