II. liga mužov aj zápasy mládeže prerušené na neurčito

  • 16.10.2020
  • Vytlačiť

II. liga je na najbližšie týždne prerušená...

SFZ vychádzajúc z nižšie uvedeného POZASTAVUJE (PRERUŠUJE) všetky seniorské súťaže riadené SFZ od dnešného dňa, to znamená od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto odložené na neurčito, AŽ DO ODVOLANIA. „ÚVZ SR s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb“.

Celé vyjadrenie SFZ: https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr


V nedohľadne sú aj zápasy mládeže. 


„Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. októbra 2020 o uzavretí internátov a stredných škôl, ktoré prechádzajú na dištančnú výučbu, pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže mládeže, žien a dievčat riadené SFZ od dnešného dňa, to znamená 12. októbra 2020 vrátane a stretnutia sú odložené na neurčito.“


Celé vyjadrenie SFZ: https://www.futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-sfz-k-mimoriadnym-opatreniam-vlady-a-ustredneho-krizoveho-stabu-sr


Výber z nášho e-shopu

GENERÁLNY PARTNER


HLAVNÍ PARTNERI


  • Hell Energy drink

PARTNERI


  • KPC

MEDIÁLNI PARTNERI